/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Nierówność trójkąta

Zadanie nr 7291647

Długości boków trójkąta nie mogą być równe:
A) 3, 4, 4 B) 3, 4, 5 C) 3, 4, 2 D) 3, 4, 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt jeżeli suma długości dwóch najkrótszych jest większa od długości najdłuższego. Widać, że warunek ten nie jest spełniony w przypadku odcinków długości: 3, 4, 8, bo

3+ 4 = 7 < 8 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner