Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz granicę -------1------ xl→im−∞ √3x-2(√3x-+1− 3√x) .

Oblicz granicę jednostronną funkcji ----x3+8----- x→lim−2− x3+6x2+12x+8 .

Oblicz granicę --x3+-4x2+-5x+-2-- xli→m−2x4+ 5x3+ 6x2− 4x− 8 .

Oblicz granicę x2−-8x−-20 xli→m−2 x6−64 .

*Ukryj

Oblicz granicę x3−x2+x−-1 lxim→ 1 2x3−2 .

Oblicz granicę jednostronną funkcji --x3+-64-- x→lim−4− x2+8x+16 .

*Ukryj

Oblicz granicę jednostronną funkcji --x3+-64-- x→lim−4+ x2+8x+16 .

Dla jakich wartości parametru m granica funkcji (m3+-9m-2+9m+-11)x2−x+-2 xl→im+∞ (m2+1)x2+3 jest równa czwartemu wyrazowi ciągu określonego wzorem rekurencyjnym { a1 = − 2 an+1 = 2an + 3 dla ≥ 1

Oblicz granicę funkcji x2−-3x lxi→m0 x2−x .

*Ukryj

Oblicz granicę funkcji x5−x-- lxi→m1 x3− 1 .

Oblicz granicę funkcji (9−-2x3)(8+3x2) xl→im−∞ x(1−3x2+2x)2 .

Uzasadnij, że nie istnieje granica -x2- lxi→m3x− 3 .

Oblicz granicę funkcji -x2−4--- lxi→m2 x2− 5x+ 6 .

*Ukryj

Oblicz granicę funkcji -4x2−1-- lim 12x2−x− 1 x→ − 2 .