Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 8178123

Dane są dwa okręgi o środkach S1,S2 i promieniach odpowiednio równych r1,r2 . Jeśli |S1S2| = 12 ,r1 = 20,r2 = 8 , to okręgi
A) nie mają punktów wspólnych B) są styczne wewnętrznie
C) mają dwa punkty wspólne D) są styczne zewnętrznie

Wersja PDF
Rozwiązanie

Wykonujemy rysunek


PIC


Skoro |S1S2| = 12 < r1 , więc punkt S2 leży wewnątrz pierwszego okręgu. Ponadto

r2 = 8 = r1 − |S 1S2|,

czyli okręgi są styczne wewnętrznie.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF