Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest wzór opisujący pole trapezu:  (x+y)⋅h- P = 2 , gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) x = P-− hy 2 B) x = P- − y 2h C) x = 2P − hy D)  2P x = h − y

Wyrażenie  ( ) −15 −14 − a2 − b2 ⋅ (−2c + 2d ) jest równe wyrażeniu
A)  1 − 15 −14 − 2(b − a) (c− d ) B) 2(b − a)− 15(c− d )−14
C) 12(b − a)− 15(c− d )−14 D) − 2(b − a)− 15(c − d)− 14