Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Działania na liczbach/Definiowanie nowych działań

Wyszukiwanie zadań

W zbiorze liczb rzeczywistych określono działanie  2 x ⊕ y = 2x + y .

  • Oblicz  √ -- (− 21) ⊕ 5 2
  • Sprawdź, dla jakich liczb całkowitych nieujemnych a ⁄= b prawdziwa jest równość a ⊕ b = b⊕ a .

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b określamy liczby a ∘ b i a∗ b w następujący sposób:

  • a∘ b = liczba nie mniejsza spośród liczb a i b ,
  • a∗ b = liczba nie większa spośród liczb a i b.

Na przykład: 7 ∘3 = 7 , 15 ∘ 15 = 15 , 7∗ 3 = 3 , (− 6)∗ 4 = − 6 , (− 3) ∗(− 3) = −3 .
Oblicz

  • (− 5)∘ 4 =
  • (2005 ∗ 2007) ∘(− 200 6) =
  • (5∘ 6) ∗(2 ∘ 7) =
spinner