/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Pole trójkąta

Zadanie nr 9224237

W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku AB , punkt E środkiem odcinka DB , a F środkiem boku BC . Jeśli pole trójkąta ABC jest równe 96, to pole trójkąta AEF jest równe
A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zróbmy rysunek.


PIC


Podstawa trójkąta AEF jest równa 34 podstawy całego trójkąta, a wysokość jest połową wysokości trójkąta ABC . Zatem

P = 3-⋅ 1P = 396 = 36. AEF 4 2 ABC 8

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner