Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Procenty

Wyszukiwanie zadań

Kąt B ma miarę o 25% mniejszą niż kąt C i o 50% większą niż kąt A . Miara kąta C jest
A) o 25% większa niż A
B) o 50% większa niż A
C) o 75% większa niż A
D) o 100% większa niż A
E) o 125% większa niż A

Michał na egzaminie testowym odpowiedział poprawnie na 80% pytań, a na pozostałe 5 pytań nie udzielił odpowiedzi. Ile było pytań w teście?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

Liczbą dodatnią, której kwadrat jest większy od niej o 500% jest
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

W gronie uczniów pewnej klasy dziewczęta stanowią więcej niż 45%, ale mniej niż 50% wszystkich uczniów. Jaka jest najmniejsza możliwa liczba dziewcząt w tej klasie?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Liczba a stanowi 125% liczby b . Ile procent liczby a stanowi liczba b ?
A) 50% B) 75% C) 80% D) 90% E) 100%

Organizacja międzynarodowa liczy 32 członków. Ilu członków będzie liczyła ta organizacja po 3 latach, jeśli rokrocznie ich liczba wzrasta o 50%?
A) 182 B) 128 C) 108 D) 96 E) 80

spinner