/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Ilość dróg

Zadanie nr 9402236

Halina narysowała kwadrat o wymiarach 5x5 i zaznaczyła na rysunku środki kwadracików jednostkowych. Następnie umieściła przeszkody (pogrubione linie – patrz rysunek) i badała, na ile sposobów można przejść od punktu A do punktu B najkrótszą drogą, idąc pionowymi lub poziomymi odcinkami od środka kwadracika do środka kwadracika i omijając przeszkody. Ile jest takich najkrótszych dróg?


PIC


A) 6 B) 8 C) 9 D) 11 E) 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Poruszamy się od kwadratu A do B wpisując w każdym z kwadratów liczbę prowadzących do niego dróg. Liczba ta to suma liczb z wszystkich poprzedzających wierzchołków (rysunek). Gdy wypełnimy wszystkie pola, okaże się, że jest 12 dróg.


PIC


 
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner