/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Równoboczne

Zadanie nr 1926802

Dwa trójkąty równoboczne o obwodach po 18 cm nałożono na siebie tak, że odpowiednie pary ich boków są do siebie równoległe. Jaki jest obwód zacieniowanego sześciokąta?


PIC


A) 9 cm B) 12 cm C) 13 cm D) 14 cm E) 18 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że każdy z zaznaczonych na rysunku trójkątów jest równoboczny. Zatem suma trzech przekreślonych odcinków jest równa długości boku trójkąta, czyli 6cm. Podobnie z pozostałymi 3 bokami.


PIC


 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner