Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Oś liczbowa

Wyszukiwanie zadań

Ile jest liczb całkowitych dodatnich n takich, że odległość na osi liczbowej między liczbami √ -- n i 10 jest mniejsza niż 1.
A) 19 B) 20 C) 38 D) 39 E) 40

Punkty A ,B ,C ,D leżą na prostej w pewnym porządku. Wiadomo, że |AB | = 13 , |BC | = 1 1 , |CD | = 14 , |DA | = 12 . Ile jest równa odległość pomiędzy skrajnie położonymi punktami?
A) 25 B) 14 C) 38 D) 50 E) 39

Na osi liczbowej zaznaczono liczby 2006 i 6002. Liczbą jednakowo odległą od nich jest
A) 3998 B) 4000 C) 4002 D) 4004 E) 4006

Na osi liczbowej zaznaczono ułamki 1 3 i 1 5 .


PIC


Która z liter oznacza ułamek 14 ?
A) a B) b C) c D) d E) e

Na poniższym rysunku przedstawiona jest oś liczbowa z zaznaczonymi kolejnymi liczbami całkowitymi. Sześć z tych liczb oznaczono literami a,b,c,d ,e,f . Wiadomo, że co najmniej dwie z nich są podzielne przez 3 i co najmniej dwie z nich są podzielne przez 5. Które liczby są podzielne przez 15?


PIC


A) a i f B) b i e C) c i d D) Wszystkie sześć E) Żadna z nich

spinner