Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Nierówności/Przy ustalonej sumie

Wyszukiwanie zadań

Rozważamy pary takich liczb całkowitych dodatnich a,b, że a+ b ≤ 103 oraz ab < 13 . Największy możliwy iloraz ab jest równy
A) 27 77 B) 26- 77 C) 25 76 D) 25 77 E) 26- 75

Niech x ≥ y ≥ z będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi takimi, że x + y + z = 20 . Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Zawsze x ⋅y < 99
B) Zawsze x ⋅y > 1
C) Zawsze x ⋅y ⁄= 25
D) Zawsze x ⋅y ⁄= 75
E) Żadne z poprzednich zdań nie jest prawdziwe.

spinner