Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Trzywyrazowy/2 niewiadome

Wyszukiwanie zadań

Dany jest rosnący ciąg geometryczny (an) dla n ≥ 1 , w którym a1 = x , a2 = 1 4 , a3 = y . Oblicz x oraz y , jeżeli wiadomo, że x+ y = 35 .

Funkcje  2 f(x) = − 2x − 2 ,  2 2 g(x) = x + 2ax+ a + 1 i  2 2 h(x) = 4x + b mają tę własność, że dla każdej liczby rzeczywistej x , liczby f(x) , g (x) i h(x) tworzą (w pewnej kolejności) ciąg geometryczny. Wyznacz możliwe ilorazy tego ciągu.

Ukryj Podobne zadania

Funkcje  2 f(x) = − 4x − 8 ,  2 2 g(x) = 2x + 4ax + 2a + 4 i  2 2 h(x ) = 8x + 4b mają tę własność, że dla każdej liczby rzeczywistej x , wartości funkcji f(x) , g (x ) i h(x) tworzą w pewnej kolejności trzywyrazowy ciąg geometryczny. Oblicz iloraz tego ciągu.

spinner