Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Dowolny/Liniowy

Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg  3n−-100 an = 2 .

  • Oblicz piętnasty wyraz tego ciągu.
  • Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 10.
  • Ile wyrazów ujemnych ma ten ciąg?
Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg  2n−-100 an = 3 .

  • Oblicz osiemnasty wyraz tego ciągu.
  • Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 20.
  • Ile wyrazów ujemnych ma ten ciąg?

Dany jest ciąg (bn) o wyrazie ogólnym bn = 3n − 1 . Ile wyrazów ciągu (bn) należy do przedziału (20,4 9⟩ ?

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = − 2n + 6 . Wybierz sto kolejnych początkowych wyrazów ciągu an i oblicz dla jakiej liczby naturalnej k stosunek wyrazu stojącego na miejscu k , licząc od początku, do wyrazu stojącego na miejscu k , licząc od końca, jest równy -3 16 .

spinner