Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz zbiór nieujemnych rozwiązań nierówności  2 (x − 1 ) ≥ (x− 1)(x+ 1) .

*Ukryj

Wyznacz zbiór nieujemnych rozwiązań nierówności  2 (x − 2 ) ≥ (x− 2)(x+ 2) .

Rozwiąż nierówność (3 + 2x )(3− 2x ) ≥ (1 − 4x)(2 + x) .

Rozwiąż nierówność: − 0,2(5x + 45) < 0 ,5(1− 2x) .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2 1 5 3 (2− x )− 2(2x + 5) < 6(−x − 3) .

Rozwiąż nierówność x+-2 3 + 1 < x .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 5+-4x 3x−5- − 3 ≥ 9 .

Rozwiąż nierówność 6−-2x 3x+2- 2 ≥ −2 .

Rozwiąż nierówność y+-2 y−2- 3 − 2 > 1 − y .

Rozwiąż nierówność x−-2 2−-3x- 3 ≥ 4 .

Rozwiąż nierówność 3x+-5 x+7- 8 − 2 > 2 .

Rozwiąż nierówność  2 (1 + 2x ) > 4x(x + 2) .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność  2 (x − 2)(x + 3 ) < (x+ 2) .

Rozwiąż nierówność  2 (x − 1)(x − 3 ) > (x+ 3) .

Rozwiąż nierówność  2 (2x + 1 ) − 7(x − 5 ) ≤ 4(x − 2)(x + 2) .

Rozwiąż nierówność  2 2 ( 2 ) (2x − 3 ) < (3x+ 4) − 5 x − 4 .

Rozwiąż nierówność  2 (3x − 1 )(3x+ 1)− 2(x+ 12) ≥ (1 − 3x ) .

Rozwiąż nierówność  2 2x (x− 10) ≤ 2(x − 8) .

Rozwiąż nierówność liniową  12 14 16 21 81 ⋅x + 2 7 ⋅11 > 27 ⋅2x + 2⋅9 .