Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Udowodnij, że jeżeli punkt D jest środkiem ciężkości trójkąta, to  −→ −→ −→ → DA + DB + DC = 0 .

W trójkącie ABC dane są |AB | = 5 , |AC | = 6 oraz iloczyn skalarny  → → AB ∘ AC = 20 . Oblicz miarę kąta ∡CAB oraz pole tego trójkąta.

W trójkącie ABC dane są  → |AB | = 7 ,  → → |AB + AC | = 13 oraz → → AB ∘ AC = 20 . Oblicz długość boku AC , oraz miarę kąta ∡CAB .