Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Wektory

Wyszukiwanie zadań

W trójkącie ABC dane są |AB | = 5 , |AC | = 6 oraz iloczyn skalarny  → → AB ∘ AC = 20 . Oblicz miarę kąta ∡CAB oraz pole tego trójkąta.

spinner