Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Studia/Prawdopodobieństwo/Wariancja

Wyszukiwanie zadań

W jednej urnie są 3 kulki białe i 5 kulek czarnych. W drugiej urnie znajdują się 2 kulki czerwone i 3 kulki niebieskie. Doświadczenie polega na jednoczesnym losowaniu po jednej kulce z obu urn.

  • Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω i oblicz ile elementów ma ten zbiór.
  • Umawiamy się, ze za wylosowanie kulki białej otrzymuje się 16 złotych, kulki czerwonej 16 złotych, kulki czarnej 17 złotych i kulki niebieskiej 17 złotych. Wyznacz zmienną losowa określoną na przez powyższe zasady.
  • Oblicz wartość oczekiwaną powyższej zmiennej losowej.
  • Oblicz wariancję i odchylenie standardowe powyższej zmiennej.

Rzucono 4 razy symetryczną monetą. Oblicz wariancję liczby wyrzuconych orłów. Podaj wynik z dokładnością do 0,001.

spinner