Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Nie korzystając z kalkulatora uzasadnij, że: 1,5 < log23 < 1,75 .

Nie używając kalkulatora, porównaj liczby:  2 a = log 5⋅log 20 + log 2 oraz  ∘ -----√--- b = 6− 2 5 .

Uporządkuj rosnąco liczby  ---1-- --1-- log 4 a = 2 log32 + log54, b = log 515, c = 3 9 .

Uporządkuj rosnąco trzy liczby: --1-- --1-- log3π + log4π ,  − 1 (0,125) 3 , log π 11 . .

Nie używając kalkulatora porównaj liczby:  log √-12 a = 3 3 3 i  4∘ --2+-1log81 b = 10 2 .