Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Z wartością bezwzględną/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których zbiór rozwiązań nierówności

|| || |--1--− 5|≥ m |3x− 2 |

jest przedziałem postaci (− ∞ ,a⟩ .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m ∈ R , dla których zbiór rozwiązań nierówności

|x2 − 4x + 3|+ m ≤ x

jest jednoelementowy.

Wyznacz wszystkie wartości parametru p , dla których nierówność |x + 3|+ |x − 2 | ≤ p nie ma rozwiązań.

spinner