/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Bez treści/Działania na zbiorach

Zadanie nr 9340797

Zdarzenia losowe A i B są zawarte w przestrzeni Ω . Wiedząc, że A ⊂ B oraz P (A ∪ B ) = 0,9 , oblicz P(B ′) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy obrazek ilustrujący wzajemne położenie zbiorów A i B .


PIC


Ponieważ A ⊂ B , więc

P(A ∪ B) = P (B) = 0 ,9 .

Zatem

P (B′) = 1 − P (B) = 1 − 0,9 = 0,1.

 
Odpowiedź: 0,1

Wersja PDF
spinner