/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Warunkowe i całkowite/Kostki

Zadanie nr 9105618

Rzucamy sześcienną kostką do gry tak długo, aż otrzymamy co najmniej dwie nieparzyste liczby oczek, albo 10 parzystych liczb oczek. Oblicz prawdopodobieństwo, że w przeprowadzonym doświadczeniu otrzymaliśmy liczbę oczek równą 5, przy założeniu, że otrzymaliśmy tylko jedną nieparzystą liczbę oczek.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Skoro wiemy, że wyrzuciliśmy tylko jedną nieparzystą liczbę oczek, to z podanego opisu wynika, że musieliśmy rzucać kostką 11 razy i wszystkie pozostałe rzuty dały parzyste liczby oczek. Jest więc

10⋅3 ⋅3 ⋅...⋅3 = 10⋅3 11

zdarzeń elementarnych (najpierw wybieramy w którym rzucie ma być liczba nieparzysta (nie może być w ostatnim) i w każdym rzucie mamy do wyboru jedną z trzech liczb – w jednym musi to być liczba nieparzysta, a w pozostałych parzyste).

Zdarzeń sprzyjających jest

 10 10 ⋅3⋅⋅ ⋅⋅⋅3 = 10 ⋅3

(wybieramy, w którym rzucie ma być liczba 5, a w którym z pozostałych otrzymujemy liczbę parzystą),

Prawdopodobieństwo jest więc równe

10-⋅310 1- 10 ⋅311 = 3 .

Sposób II

Wiemy, że została wylosowana dokładnie jedna liczba nieparzysta i musi to być jedna z liczb: 1, 3 lub 5. Ponieważ żadna z tych liczb nie jest w żaden sposób wyróżniona, jest dokładnie tyle samo zdarzeń, w których wylosowana jest każda z tych liczb. Prawdopodobieństwo jest więc równe 1 3 .

Sposób III

Tym skorzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe – niech A oznacza zdarzenie polegające na wyrzuceniu piątki, a B zdarzenie polegające na wyrzuceniu dokładnie jednej liczby nieparzystej.

Ponieważ będziemy liczyć iloraz prawdopodobieństw (ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe), nie jest nam potrzebna znajomość liczby zdarzeń elementarnych – powiedzmy, że jest ich n .

Zdarzeń sprzyjających zdarzeniu B jest

 11 10⋅3 ⋅3 ⋅...⋅3 = 10⋅3

(najpierw wybieramy, w którym rzucie ma być liczba nieparzysta (nie może być w ostatnim ) i w każdym rzucie mamy do wyboru jedną z trzech liczb – w jednym musi to być liczba nieparzysta, a w pozostałych parzyste).

Zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A ∩ B jest

 10 10 ⋅3⋅⋅ ⋅⋅⋅3 = 10 ⋅3

(wybieramy, w którym rzucie ma być liczba 5, a w każdym z pozostałych rzutów umieszczamy liczbę parzystą).

Interesujące nas prawdopodobieństwo jest więc równe

 10 P(A-∩-B-)- 10⋅3n-- 1- P(A |B) = P(B ) = 10⋅311= 3 . n

 
Odpowiedź: 13

Wersja PDF
spinner