Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Romb/Różne

Wyszukiwanie zadań

W romb o boku długości 10 cm i wysokości 8 cm wpisano okrąg o1 .

  • Oblicz w jakiej odległości od środka boku znajduje się punkt styczności okręgu z tym bokiem.
  • Uzasadnij, że przez środki boków tego rombu można poprowadzić okrąg o2 i wyznacz długość promienia tego okręgu.
  • Korzystając z wyliczonych wielkości narysuj ten romb wraz z okręgami o1 i o2 w skali 1:2.

Bok rombu ma długość 13, suma długości przekątnych jest równa 34.

  • Wyznacz pole rombu.
  • Wyznacz sinus kąta ostrego rombu.

Przekątne rombu ABCD , o kącie ostrym przy wierzchołku A , mają długości 6cm i 8cm.

  • Oblicz cosinus kąta CAD .
  • Wyznacz promień okręgu wpisanego w romb.
spinner