Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 5761713

W trójkąt równoramienny ABC (|AC | = |BC | ) o długości podstawy |AB | = 14 cm wpisano kwadrat o boku długości 6 cm. Oblicz pole trójkąta ABC .


PIC


Wersja PDF
Rozwiązanie

Dorysujmy wysokość h trójkąta.


PIC


Z podanych długości podstawy trójkąta i boku kwadratu mamy

AE = AD − ED = 7− 3 = 4.

Korzystamy teraz z podobieństwa trójkątów ADC i AEF .

CD FE ---- = ---- AD AE h- 6- 3- 21- 7 = 4 ⇒ h = 7 ⋅2 = 2 .

Pozostało obliczyć pole trójkąta.

P = 1⋅ AB ⋅h = 1-⋅14 ⋅ 21-= 147-. 2 2 2 2

 
Odpowiedź: 147 cm 2 2

Wersja PDF