/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 9164293

Głośność (w dB) obliczamy ze wzoru  -I D = 10 log I0 , gdzie  −12 2 I0 = 1 0 W/m . Oblicz głośność krzyku niemowlencia, dla którego I = 10− 4 W/m 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 − 4 D = 10 lo g 10----= 1 0log 1012−4 = 10 log1 08 = 10 ⋅8 = 80. 10−12

 
Odpowiedź: 80 dB

Wersja PDF
spinner