/Szkoła średnia/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Zadanie nr 8592612

Określ dziedzinę funkcji  -5x- f(x) = x2− 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 2 √ -- √ -- x − 2 = (x − 2)(x+ 2)

mianownik jest niezerowy dla  √ -- x ⁄= 2 oraz  √ -- x ⁄= − 2  
Odpowiedź:  √ --√ -- R ∖ {− 2, 2 }

Wersja PDF
spinner