Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Określ dziedzinę funkcji  3x4−-12- f(x) = x2− 2 i sprowadź jej wzór do najprostszej postaci. Naszkicuj jej wykres i podaj jej zbiór wartości.

Naszkicuj wykres funkcji  3x2−3 f (x) = 1−x .

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji  -1 f (x) = x2 .


PIC


Przeprowadzono prostą równoległą do osi Ox , która przecięła wykres tej funkcji w punktach A i B . Niech C = (3,− 1) . Wykaż, że pole trójkąta ABC jest większe lub równe 2.