Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Waga

Wyszukiwanie zadań

Z blachy stalowej o grubości 2 mm wykonano profil o długości 10 m, którego przekrój poprzeczny ma wymiary podane na rysunku. Oblicz masę tego profilu wiedząc, że 1 cm 3 stali, z której wykonano profil waży 8 g. Zapisz obliczenia.


PIC


Do przewiezienia 27 ton żwiru potrzeba 5 małych i 2 dużych ciężarówek albo 3 małych i 3 dużych ciężarówek (przy wykorzystaniu całkowitej ich ładowności). Ile co najmniej kursów musi wykonać jedna duża ciężarówka, aby przewieźć 27 ton żwiru? Zapisz obliczenia.

Masa kurzych jaj waha się od 4,5 dag do 7,5 dag. Białko stanowi około 2 3 masy jajka, a skorupa około 110 tej masy. Oblicz masę żółtek w najmniejszych i największych jajkach.

Do akwarium z prostokątną podstawą o wymiarach 70 cm na 30 cm uczniowie włożyli dwukilogramowy kamień. Poziom wody podniósł się wówczas o 0,4 cm. Wykorzystując wyniki pomiarów oblicz masę 1 cm 3 kamienia.

Do sklepu dostarczono 136 kg mąki, co stanowi 12 15 całej dostawy. Ile kilogramów mąki trzeba jeszcze dostarczyć do sklepu?

Piaskownica ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 3 m na 3 m na 0,5 m. 1 m 3 piasku waży około 1,6 tony. Ile waży piasek wypełniający piaskownicę do 45 jej wysokości?

Kamila miała zapas cukru w ilości 3 kg i zapas miodu w ilości 1,25 kg. Codziennie używała 15 dkg cukru i 5 dkg miodu. Po ilu dniach stosunek pozostałej ilości cukru do pozostałej ilości miodu będzie równy 2:1?

Deska dębowa ma 3 m długości, 25 cm szerokości i 3 cm grubości.  3 1 m drewna dębowego waży 660 kg. Ile kilogramów waży ta deska?

Normy Unii Europejskiej dopuszczają obecność 44 mg azotanów w  3 1 dm wody przeznaczonej do picia. W pobranej próbce o pojemności 75 cm 3 wykryto 5,5 mg azotanów. Czy pobrana próbka spełnia wymaganą normę?

Z takiego samego rodzaju stearyny wykonano dwie świece: pierwszą w kształcie graniastosłupa prostego o podstawie kwadratu i drugą w kształcie graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta równobocznego. Pole podstawy pierwszej świecy jest o 25% większe niż pole podstawy drugiej świecy, a wysokość drugiej świecy jest o 30% większa niż wysokość pierwszej świecy. Łączna waga obu świec to 0,51 kg. Oblicz jaka jest waga każdej ze świec.

Wojtek wykonał taki model sześcianu, jak przedstawiono na rysunku. Używał listewek, których przekrój poprzeczny jest kwadratem o boku 2 cm. Krawędź sześcianu ma długość 20 cm. Oblicz masę tego modelu, wiedząc, że 1 cm 3 drewna, z którego go wykonano, ma masę 0,8 g. Zapisz obliczenia.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wojtek wykonał prostokątną ramkę z drewnianych listewek, których przekrój poprzeczny jest kwadratem o boku 2 cm. Zewnętrzne wymiary ramki podane są na rysunku. Oblicz masę ramki, wiedząc, że 1 cm 3 drewna, z którego ją wykonano, ma masę 0,8 g. Zapisz obliczenia.


PIC


Wykres przedstawia zależność masy m od objętości V dla betonu i stali.


PIC


Opisz wzorem każdą z zależności. Która z zależności dotyczy betonu, a która stali?

Hel używany jest do wypełniania balonów z powodu swej małej gęstości wynoszącej 1 ,8⋅10 −4 kg/dm 3 . Ile razy jest on lżejszy od powietrza, którego gęstość wynosi 1 ,3⋅10 −3 kg/dm 3 ?

spinner