Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie | √ --| || 1x − 3 ||− m = 0 7 ma dwa pierwiastki, których iloczyn jest ujemny.

Dla jakich wartości parametru m ∈ R równianie  |x| (m − 3) ⋅7 − 2m + 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania?

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie | | || 1x − 9-||+ m = 3 2 10 ma dokładnie jedno rozwiązanie i rozwiązanie to jest liczbą dodatnią. Wyznacz to rozwiązanie.

Dla jakich wartości parametru m równanie  |x| |x| 2 4 + 2(2m + 1) ⋅2 + 4m − 5 = 0 ma tylko jedno rozwiązanie?

Wyznacz w zależności od parametru m liczbę rozwiązań równania | | || 1x − 3 ||+ m = 0 3 .