Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Wyszukiwanie zadań

Za każdy test można otrzymać jedną z ocen: 1, 2, 3, 4, 5 albo 6. Średnia ocen Beaty z czterech testów jest równa 4. Które z poniższych zdań nie może być prawdziwe?
A) Beata otrzymała z każdego testu ocenę 4
B) Beata otrzymała ocenę 3 dokładnie z dwóch testów
C) Beata otrzymała ocenę 1 dokładnie z jednego testu
D) Beata otrzymała ocenę 4 dokładnie z dwóch testów
E) Beata otrzymała ocenę 3 dokładnie z trzech testów.

Jacek w ramach przygotowań do konkursu „Kangur Matematyczny” postanowił rozwiązać po jednym zadaniu z kolejnych stron o numerach nieparzystych w swoim zbiorze zadań. Rozpoczął na stronie 15, a skończył na stronie na stronie 53. Ile zadań treningowych rozwiązał Jacek?
A) 19 B) 20 C) 27 D) 38 E) 53

Mecz koszykówki został rozstrzygnięty w dogrywce. W meczu tym najlepszy z zawodników zdobył 31 punktów. W każdej z kolejnych czterech kwart zdobywał więcej punktów niż w poprzedniej, a najwięcej w dogrywce. W dogrywce zawodnik ten zdobył 3 razy więcej punktów niż w pierwszej kwarcie. Ile punktów zdobył ten zawodnik w czwartej kwarcie?
A) 7 B) 10 C) 9 D) 6 E) 8

spinner