Matura 2010 matematyka

Poziom rozszerzony, testy dla maturzysty

Marzena Orlińska
Operon
13 listopada 2009
Kolejna edycja zbioru zadań maturalnych wydawnictwa Operon. W odróżnieniu od poprzedniego wydania, tym razem książka w całości skierowana jest do uczniów zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym (usunięto z niej materiał dotyczący poziomu podstawowego).

Książka jest w zasadzie zbiorem zadań, które zostały zamieszczone w 10 rozdziałach.

1. Liczby, ich zbiory
2. Funkcje i ich własności
3. Wielomiany i funkcje wymierne
4. Funkcje trygonometryczne
5. Ciągi
6. Planimetria
7. Geometria analityczna
8. Stereometria
9. Rachunek prawdopodobieństwa
10. Funkcje wykładnicza i logarytmiczna

W każdym z rozdziałów znajdują się trzy zestawy zadań: test wstępny, test ćwiczeniowy i test sprawdzający. Pierwszy z nich składa się z 5 zadań, a dwa pozostałe z 10 zadań, więc w sumie w każdym rozdziale mamy do rozwiązania 25 zadań. Dodatkowo w książce znajdziemy 2 przykładowe arkusze egzaminacyjne. Do wszystkich zadań zamieszczono schematy oceniania.

Do książki dołączono płytę CD. Jej zawartość to w większości ogólnodostępne materiały CKE (arkusze maturalne z poprzednich lat). Wyjątki od tego stwierdzenia stanowią: arkusz próbnej matury 2009 Gazety Wyborczej i Operona, jeden dodatkowy arkusz maturalny oraz kalendarz maturzysty (czyli propozycja rozkładu przygotowań do matury na kolejne tygodnie roku szkolnego).

W recenzji poprzedniego wydania tej książki zwracaliśmy uwagę na niezgodność niektórych zadań ze standardami egzaminacyjnymi. W tym wydaniu problemy te wyeliminowano - zestawy zadań zostały ułożone na nowo i są zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi.

obrazekobrazekobrazek
Rok wydania2009Cena25 zł
ISBN978-83-7461-955-4OdpowiedziTak
RozwiązaniaSchematy rozwiązańPodtytułPoziom rozszerzony, testy dla maturzysty
Liczba stron139Liczba zadań272
Poziomrozszerzenie
Format

Nasza opinia

Plusy

  • Sporo zadań typu maturalnego z dość szczegółowymi schematami oceniania.

Minusy

  • Cena. W stosunku do poprzedniego wydania książka jest cieńsza o niemalże 100 stron i o ponad 250 zadań, ale cena pozostała bez zmian. Cenę książki z pewnością podnosi też dołączona płyta CD, której zawartość nie jest znowu aż tak atrakcyjna.
  • Struktura rozdziałów, czyli podział na testy: wstępny, ćwiczeniowy oraz sprawdzający jest z pewnością oryginalna i być może jest użyteczna, jeżeli ktoś w całości bazuje na książkach Operonu. Dla mnie jednak jest to niepotrzebne komplikowanie rzeczy, które powinny być proste.
  • Schematy oceniania są bardzo liniowe: nie uwzględniają innych możliwych sposobów rozwiązań.

Podsumowanie

Szczerze mówiąc łatwiej mi znajdować wady tej książki niż jej zalety, ale pewnie wynika to z mojego przyzwyczajenia do formy jaką powinien mieć zbiór zadań. Ostatecznie nie wolno nie zauważyć, że książka zawiera ponad dwa razy więcej zadań niż np. zbiór arkuszy maturalnych wydawnictwa Pazdro, oraz zawiera dodatkowo schematy oceniania. Z tego punktu widzenia książka z pewnością jest godna uwagi.

spinner