Referendum szkolne

5 lutego 2017
Ilustracja

Wszystko wskazuje na to, że nie ma już zbyt dużych szans na powstrzymanie dewastujących zmian szykowanych pod hasłem 'likwidacji gimnazjów', niemniej Związek Nauczycielstwa Polskiego przy współpracy szeregu innych organizacji i stowarzyszeń podjął inicjatywę przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

O samym pomyśle likwidacji gimnazjów pisaliśmy już kilka razy:

Likwidacja gimnazjów
Rewolucja w edukacji - garść szczegółów

obrazek
Pomimo, że wciąż pojawiają się nowe szczegóły dotyczące planowanej zmiany, do dziś nie wiadomo jakie są powody merytoryczne planowanej reformy, ani jakie dokładnie problemy ta reforma ma rozwiązać. Wydaje się, że powody są przede wszystkim polityczne i sama minister Zalewska nie kryje, że ma to związek z planem przejęcia władzy w samorządach.

Osoby, które chciałby poprzeć inicjatywę przeprowadzenia referendum w tej sprawie, mogą pomóc w zbieraniu podpisów pod wnioskiem o referendum. Wypełniony (przez osoby pełnoletnie) formularz można składać w siedzibach ZNP lub przesłać listem do jednego z Wojewódzkich Sztabów Referendalnych.

spinner