Kreator zestawów - opis działania

20 grudnia 2010
Ilustracja
Poniższy artykuł jest obszernym opisem różnych aspektów obsługi Kreatora zestawów i stanowi naturalną kontynuację krótkiego wprowadzenia poświęconego działaniu Kreatora. Użytkownikom rozpoczynającym zabawę z Kreatorem zalecamy najpierw lekturę wspomnianego artykułu.

Treść artykułu można również pobrać jako plik PDF

Uwagi ogólne

Kilka ogólnych uwag dotyczących obsługi kreatora.

 • Tworzenie zestawu zadań podzielone jest na 3 części, którym odpowiadają 3 zakładki kreatora.
  Kreator zestawów - Nagłówki
  Dane zestawu - na tej zakładce znajdziemy listę wszystkich naszych zestawów oraz narzędzia (przyciski) do zarządzania zestawami. Również tu rozpoczynamy tworzenie nowego zestawu i ustawiamy najbardziej ogólne opcje zestawu.
  Opcje, które ustawiamy w pierwszej zakładce mają pozwolić wygenerować prawidłowy plik HTML zestawu - podajemy więc wszystkie dane nagłówka, ustalamy, czy zadania mają mieć przypisaną punktację, oraz decydujemy o dostępności zestawu dla innych użytkowników portalu.
  Zadania - ta zakładka w całości jest poświęcona wyborowi zadań, z których składa się zestaw.
  Arkusz i linki - na tej zakładce decydujemy o wyglądzie plików PDF (arkusza zadań) oraz generujemy pliki zestawu. Znajdziemy tu też adresy wszystkich elementów zestawu.
 • Należy pamiętać o tym, że wprowadzane przez nas zmiany w ustawieniach zestawu (na którejkolwiek z zakładek) nie są automatycznie zapisywane. Przejście do innej zakładki, lub opuszczenie Kreatora zestawów powoduje utratę wprowadzonych zmian. Z tego powodu należy pamiętać o korzystaniu z przycisków zapisu danych zestawu (dostępnych na każdej z zakładek).
 • Na dole każdej ze stron Kreatora znajduje się formularz pozwalający wysłać uwagi dotyczące funkcjonowania kreatora (należy kliknąć w nagłówek formularza, aby go rozwinąć).
  Kreator zestawów - Komentarze
  Jeżeli chciałbyś/chciałabyś podzielić się z nami uwagami na temat funkcjonowania Kreatora koniecznie o tym napisz.
 • W wielu miejscach Kreatora znajdują się niebieskie znaki zapytania.
  Kreator zestawów - Pomoc
  Kliknięcie na takiej ikonie otwiera okienko z objaśnieniem danej funkcji.
 • Korzystanie z Kreatora oznacza akceptację regulaminu.

Zarządzanie zestawami

Znaczenie pierwszych trzech z sześciu przycisków służących do zarządzania zapisanymi zestawami jest oczywiste. Skoncentrujmy się więc na trzech pozostałych.

Kreator zestawów - Zestawy
Importuj zestaw - dane każdego zestawu utworzonego w Kreatorze można pobrać jako plik z rozszerzeniem .zinfo na dysk swojego komputera (w zakładce 'Arkusz i linki'). Kliknięcie w ten przycisk pozwala stworzyć nowy zestaw w oparciu o taki plik. Możecie wypróbować działanie tej opcji pobierając dane przykładowego zestawu (proszę kliknąć prawym przyciskiem i wybrać opcję 'zapisz jako') i tworząc nowy zestaw w oparciu o ten plik. Opcja eksportu/importu danych została pomyślana jako sposób na wzajemną wymianę zestawów - dzięki niej możemy stworzony przez nas zestaw przekazać innej osobie. Można też używać tej opcji jako sposobu na wykonanie dodatkowej kopii bezpieczeństwa zestawu.
Klonuj zaznaczony - osoby, które zapoznały się z pierwszą częścią tego artykułu znają już działanie tego przycisku - pozwala on utworzyć zestawy zadań dla innych grup. Do każdego zestawu można utworzyć maksymalnie 5 klonów. Zestaw nadrzędny i klony mają wspólne ustawiania wszystkich opcji - mogą się natomiast różnić doborem zadań.
Kopiuj zaznaczony - przycisk ten pozwala utworzyć wierną kopię zaznaczonego zestawu (z identycznymi ustawieniami i listą zadań). W odróżnieniu od klonowania, utworzony zestaw jest całkowicie niezależny od oryginalnego zestawu i może być dowolnie modyfikowany.

Opcje zestawu - część I

Kreator zestawów - Opcje Ia
Pierwsza część opcji ('Nazwa' i 'Kategorie') dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania na liście zapisanych zestawów - opcje te nie mają wpływu na wygenerowane pliki zestawów. Opcje te pomagają uporządkować listę zapisanych zestawów i jako jedne z niewielu są obowiązkowe.
Kreator zestawów - Opcje Ib
'Blokada dostępu' - opcja ta pozwala częściowo ograniczyć dostęp do plików utworzonego zestawu. Najbardziej restrykcyjnym ustawieniem jest 'blokuj dostęp do zadań i rozwiązań' - przy takim ustawieniu inni użytkownicy portalu nie będą mieli dostępu do żadnych plików zestawu. Odrobinę mniej restrykcyjne jest 'blokuj dostęp do rozwiązań' - przy takim ustawieniu dostępne będą pliki zadań (nie będzie jednak dostępny ani plik odpowiedzi, ani rozwiązywanie zadań on-line).
Aktualne ustawienie tej opcji jest sygnalizowane zieloną, pomarańczową lub czerwoną kropką na liście zapisanych zestawów.
Każdy zestaw utworzony w Kreatorze jest automatycznie udostępniany wszystkim użytkownikom portalu po 6 miesiącach od daty ostatniej edycji. Jeżeli chcemy uniknąć takiej sytuacji musimy pamiętać o okresowym edytowaniu zestawów.
Pamiętajmy, że baza zadań zadania.info jest otwarta - nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do pojedynczych zadań i ich rozwiązań. To oznacza, że pomimo ustawienia blokady dostępu do zestawu zadań, poszczególne zadania są dostępne bez ograniczeń.

Jeżeli zaznaczymy opcję 'Zestaw z punktacją' to do każdego zadania będziemy musieli przypisać liczbę punktów. Zaznaczenie tej opcji jest niezbędne jeżeli planujemy udostępnić zestaw w trybie on-line.

Kreator zestawów - Opcje Ic
Do każdego zestawu możemy (ale nie musimy) dołączyć nagłówek zawierający podstawowe informacje o zestawie. Pola nagłówka są dość oczywiste, ale trzy drobne uwagi.
 • Pola nagłówka nie są obowiązkowe - jeżeli chcemy któreś pominąć pozostawmy je puste.
 • Opcja 'Dodaj informacje o grupie' jest dostępna tylko w przypadku zestawów posiadających klony. Po jej zaznaczeniu do nagłówka zestawu nadrzędnego zostanie dodana informacja: 'Grupa I', a do nagłówków klonów kolejno 'Grupa II', 'Grupa III' itd.
 • Ustawienie czasu pracy jest niezbędne jeżeli planujemy udostępnić rozwiązywanie zestawu w trybie on-line.

Dodawanie zadań

Kreator zestawów - Dodawanie zadań
Są dwa sposoby dodawania zadań do zestawu.
Pierwszy sposób poznaliśmy w pierwszej części artykułu - wystarczy znać numery interesujących nas zadań.
Przypomnijmy, że każde zadanie w serwisie zadania.info ma przypisany unikalny 6-cio lub 7-dmio cyfrowy numer. Możemy go znaleźć obok słowa 'rozwiązanie' na liście zadań lub w nagłówku zadania przy przeglądaniu pojedynczych zadań.
Kreator zestawów - Numer1
Kreator zestawów - Numer2
Drugi sposób dodawania zadań polega na kliknięciu przycisku Dodaj zadanie z bazy. Zostaniemy wtedy przeniesieni na strony serwisu zadania.info, gdzie będziemy mogli (niczym na zakupach) dodawać do zestawu wybrane zadania. Robimy to klikając zielony napis 'Dodaj do zestawu'. Po zakończeniu 'zakupów' klikamy 'Wróć do kreatora zestawów'.
Kreator zestawów - Dodaj1
Kreator zestawów - Dodaj2

Edycja listy zadań

Do edycji listy zadań służy znajdujący się nad każdym zadaniem pasek przycisków.

Kreator zestawów - Przyciski

Rola przycisków Up, Down oraz Remove jest dość oczywista - pierwsze dwa pozwalają zmieniać kolejność zadań, a trzeci pozwala usunąć zadanie z listy.

Przycisk Prev pozwala zobaczyć rozwiązanie danego zadania, a przycisk Help wyświetla okienko pomocy, w którym znajdziemy krótką informację o każdym z przycisków.

Przyciski Klon i Order służą do obsługi klonów zadania. Pierwszy przycisk pozwala zamienić zadanie na jego klon (jeżeli zadanie ma klony) - opcja ta jest użyteczna przy tworzeniu zestawu dla drugiej grupy lub np. gdy chcemy nieznacznie zmodyfikować zestaw z poprzedniego roku szkolnego.
Przycisk Order otwiera okienko, w którym możemy wysłać prośbę o dodanie do bazy zadań klonu danego zadania. Prośby takie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Proszę zwrócić uwagę na to, że prośba musi zawierać konkretną propozycję zmiany danych zadania.

Co to są klony zadania? - przeglądając bazę zadań zadania.info być może zwróciliście uwagę na to, że pod niektórymi zadaniami pojawia się przycisk 'Podobne zadania'.

Kreator zestawów - Klony

Kliknięcie na ten przycisk wyświetla dostępne klony danego zadania. Brak tego przycisku oznacza, że zadanie nie ma klonów.

W chwili obecnej prawie wszystkie zadania testowe (zamknięte) mają klony, natomiast tylko niewielka część zadań otwartych je posiada.

Pole wyboru Odstęp pozwala ustalić wielkość odstępu między kolejnymi zadaniami (czyli ilość miejsca na rozwiązanie). Ustawienie to ma wpływ wyłącznie na sposób generowania pliku arkusza. Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach Kreator może automatycznie zmienić wielkość odstępu. Tak jest np. gdy:

 • zadanie ma zbyt długą treść, aby zmieścić się na połowie strony,
 • przed pierwszym zadaniem umieszczono nagłówek arkusza.

Opcje arkusza zadań

Opcje arkusza zestawu mają wpływ na wygląd (format) pliku PDF z zadaniami zestawu. Opcje te nie mają wpływu na pozostałe pliki zestawu.
Kreator zestawów - Arkusz

Ustawienia 'Rozmiar czcionki', 'Dodaj pola odpowiedzi', 'Dodaj pole z miejscem na imię nazwisko', 'Dodaj link do rozwiązań' są oczywiste, więc nie będziemy ich omawiać.

Ustawienie 'Układ strony' pozwala ustalić, czy zadania mają być umieszczone w jednej, czy w dwóch kolumnach. Umieszczenie zadań w dwóch kolumnach pozwala zaoszczędzić miejsce na kartce, jednak należy pamiętać o tym, że wiele zadań ma zbyt szeroką treść, aby mogły być umieszczone w ten sposób.

Opcja 'Papier' pozwala ustalić w jaki sposób ma zostać wypełniona przestrzeń między zadaniami.

Opcja permutowania odpowiedzi w zadaniach testowych pozwala urozmaicić przygotowywany zestaw. Dwie krótkie uwagi:

 • kolejność zadań jest zmieniana we wszystkich plikach zestawu, tzn. zarówno w plikach PDF, HTML jak i w module rozwiązywania on-line;
 • Niektóre zadania nie mogą mieć permutowanych odpowiedzi - Kreator wykrywa takie przypadki automatycznie i pozostawia wtedy kolejność odpowiedzi bez zmian.

Jeżeli zdecydowaliśmy się dodać nagłówek do zestawu, możemy ustalić w jaki sposób ma on być wyświetlany: może zostać umieszczony na osobnej stronie tytułowej lub bezpośrednio przed pierwszym zadaniem.

Generowanie plików zestawu

Kreator zestawów - Generowanie plików
Każda zmiana parametrów zestawu wymaga regeneracji plików. Pamiętajmy o tym, że dodanie do arkusza kratek lub linii znacznie wydłuża czas generowania plików, dlatego warto zaczekać z dodaniem tej opcji do końcowej fazy pracy z zestawem.

Linki

Kreator zestawów - Linki
Pamiętajmy o tym, że linki prowadzące do plików zestawu podlegają normalnym ograniczeniom obowiązującym w serwisie zadania.info, tzn.
 • Pliki arkusza zadań oraz odpowiedzi są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu.
 • Pliki PDF z zadaniami i rozwiązaniami zadań mogą pobierać tylko zalogowani użytkownicy.
 • Plik rozwiązań jest dostępny tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem.

Dodatkowo, dostęp do plików może być ograniczony w ustawieniach zestawu (pierwsza zakładka opcji zestawu).

Kreator a abonament

Wprawdzie samo korzystanie z Kreatora jest bezpłatne, jednak brak abonamentu w serwisie zadania.info skutkuje dwoma ograniczeniami:
 • można utworzyć maksymalnie 10 zestawów,
 • nie można pobrać pliku z rozwiązaniami zadań.
Źródło: www.zadania.info
spinner