Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 180 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 5% rabatem handlowym kosztuje 184,68 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 108%

*Ukryj

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 240 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 8% rabatem handlowym kosztuje 231,84 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 105%

Magda wydała na książkę połowę kwoty otrzymanej od mamy, a za 40% tego, co jej zostało, kupiła bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od mamy pozostało Magdzie?
A) 30% B) 60% C) 10% D) 20%

Cena pewnego towaru wraz z 7–procentowym podatkiem VAT jest równa 34 347 zł. Cena tego samego towaru wraz z 23–procentowym podatkiem VAT będzie równa
A) 37 236 zł B) 39 842,52 zł C) 39 483 zł D) 42 246,81 zł

*Ukryj

Cena towaru z 22% podatkiem VAT wynosi 183 zł. Cena tego towaru z 7% podatkiem VAT jest równa
A) 160,50 zł B) 195,81 zł C) 210,45 zł D) 223,26 zł

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A) 73,20 zł B) 49,18 zł C) 60,22 zł D) 82 zł

*Ukryj

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 90 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% kosztuje
A) 91,23 zł B) 110,7 zł C) 69,3 zł D) 105,13 zł

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 4% buty kosztowały 230,40 zł. Ich cena początkowa to:
A) 250 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 202,40 zł

*Ukryj

Cenę towaru dwukrotnie obniżano o 20%. W wyniku obniżek cena towaru wynosi 96 zł. Przed zmianami towar kosztował
A) 138,24 zł B) 144,00 zł C) 150,00 zł D) 160,00 zł

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 6% kurtka kosztowała 220,90 zł. Jej cena początkowa to:
A) 248,20 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 250 zł

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował
A) 2200 złotych. B) 2300 złotych. C) 2400 złotych. D) 3000 złotych.

Po dwukrotnej obniżce ceny, za każdym razem o 5%, kurtka kosztowała 245,48 zł. Jej cena początkowa to:
A) 270,64 zł B) 270 zł C) 272 zł D) 250 zł

Cenę samochodu, który początkowo kosztował 30000 zł dwukrotnie podniesiono o 10%, a następnie dwukrotnie obniżono o 10%. Po tych zmianach ceny samochód kosztował
A) 29403 B) 30000 C) 30597 D) 29700

*Ukryj

Cenę aparatu, który początkowo kosztował 2000 zł dwukrotnie podniesiono o 10%, a następnie dwukrotnie obniżono o 10%. Po tych zmianach ceny aparat kosztował
A) 1620 zł B) 1960,2 zł C) 2000 zł D) 1980 zł

W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
A) 10% B) 20% C) 30% D) 40%

Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
A) 20% B) 25% C) 33 1% 3 D) 75%

*Ukryj

Narty kosztowały 680 zł. O ile procent należałoby obniżyć cenę nart, aby kosztowały 595 zł?
A) 8,5% B) 12,5% C) 14,2% D) 25%

Kurtkę, która kosztowała 450 złotych, przeceniono i sprzedano za 387 złotych. O ile procent obniżono cenę kurtki?
A) 14 B) 15 C) 20 D) 24

Książka kosztowała 75 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę książki?
A) 20% B) 25% C) 33 1% 3 D) 75%

Rower kosztujący 270 zł sprzedano podczas wyprzedaży za 216 zł. Obniżka wynosiła
A) 15% B) 20% C) 40% D) 80%

Buty, które kosztowały 220 złotych, przeceniono i sprzedano za 176 złotych. O ile procent obniżono cenę butów?
A) 80 B) 20 C) 22 D) 44

Odtwarzacz kosztujący 340 zł sprzedano podczas wyprzedaży za 255 zł. Obniżka wynosiła
A) 15% B) 20% C) 40% D) 25%

Cenę roweru obniżono o 8%. Klient kupił rower po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o 120 zł mniej, niż zapłaciłby przed obniżką. Przed obniżką ten rower kosztował
A) 2000 zł B) 1500 zł C) 1380 zł D) 960 zł

*Ukryj

Cenę nart obniżono o 8%. Klient kupił narty po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o 160 zł mniej, niż zapłaciłby przed obniżką. Przed obniżką narty kosztowały
A) 2000 zł B) 1500 zł C) 1380 zł D) 960 zł

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2 018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował
A) 20 180 zł B) 18 162 zł C) 2 108 zł D) 2 028 zł

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 5,55 zł. Cena tego towaru bez podatku VAT jest równa
A) 37 zł B) 39,59 zł C) 42,55 zł D) 25,23 zł

*Ukryj

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 6,45 zł. Cena tego towaru przed wprowadzeniem podatku VAT była równa
A) 5,48 zł B) 43 zł C) 49,45 zł D) 96,75 zł

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 10,65 zł. Cena tego towaru przed wprowadzeniem podatku VAT była równa
A) 92,61 zł B) 12,25 zł C) 71 zł D) 81,65 zł

Przed podwyżką cena paczki gum i batonika była taka sama. Cenę paczki gum podniesiono o 10%, a za batonik trzeba zapłacić o 15 więcej. Zatem za trzy batoniki i dwie paczki gum trzeba teraz zapłacić więcej o
A) 32% B) 64% C) 16% D) 48%

*Ukryj

Przed podwyżką ceny kwiatka i doniczki były takie same. Cenę doniczki podniesiono o 15%, a za kwiatka trzeba zapłacić o 14 więcej. Zatem za dwa kwiatki i trzy doniczki trzeba teraz zapłacić więcej o
A) 19% B) 95% C) 21% D) 20%

Przed podwyżką ceny ołówka i długopisu były takie same. Cenę ołówka podniesiono o 25%, a za długopis trzeba zapłacić o 110 więcej. Zatem za cztery ołówki i jeden długopis trzeba teraz zapłacić więcej o
A) 20% B) 17,5% C) 13% D) 22%

Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 30%, a potem obniżono o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wyniosła
A) 20% B) 21% C) 22% D) 17%

*Ukryj

Cenę pewnego towaru podniesiono o 10%, a następnie obniżono o 15%. Cena po obu zmianach stanowi x% początkowej ceny towaru. Zatem
A) x = 95 B) x = 103,5 C) x = 9 3,5 D) x = 126,5

Cenę roweru obniżono o 20%, a po miesiącu podniesiono o 10%. W wyniku obu operacji finansowych cena roweru zmniejszyła się o
A) 10% B) 11% C) 12% D) 15%

Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
A) 24400 zł B) 24700 zł C) 24000 zł D) 24300 zł

*Ukryj

Na początku miesiąca komputer kosztował 3 500 zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o 10%, a w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o 15%. Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa
A) 3 272,50 zł B) 2 625 zł C) 2 677,50 zł D) 2 800 zł

Pewien towar kosztował 600 zł. Jego cenę obniżono o 15%, a następnie w ramach wyprzedaży sezonowej obniżono o kolejne 10%. Po obu obniżkach towar kosztuje
A) 450 zł B) 459 zł C) 561 zł D) 621 zł

Motor kosztował 4500 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach motor kosztował
A) 3660 zł B) 3705 zł C) 3645 zł D) 3600 zł

Cena spodni była równa 200 zł. Obniżono tę ceną o 12%, a następnie podwyższono o 12%. Po tych operacjach cena spodni była równa:
A) 200 zł B) 176 zł C) 224,21 zł D) 197,12 zł

Narty w styczniu kosztowały 640 zł. W lutym obniżono ich cenę o 25%, a w marcu jeszcze o 10%. Cena nart po drugiej obniżce jest równa:
A) 416 zł B) 432 zł C) 605 zł D) 553,50 zł

Kwiatek z doniczką kosztował 50 zł, ale doniczka zdrożała o 10%, a kwiatek zdrożał o 20%. Jeżeli nowa cena kwiatka z doniczką wynosi 56,5 złotego, to aktualna cena doniczki to
A) 42 B) 38,5 C) 35 D) 35,5

*Ukryj

Kwiatek z doniczką kosztował 50 zł, ale doniczka zdrożała o 20%, a kwiatek zdrożał o 10%. Jeżeli nowa cena kwiatka z doniczką wynosi 58,5 złotego, to aktualna cena doniczki to
A) 42 B) 38,5 C) 35 D) 35,5

Jeśli towar kosztuje 241 zł 56 gr razem z 22% podatkiem VAT, to jego cena bez podatku jest równa:
A) 198 zł B) 180 zł C) 172 zł D) 157 zł 76 gr

*Ukryj

Jeśli telefon kosztuje 335 zł 50 gr razem z 22% podatkiem VAT, to jego cena bez podatku jest równa:
A) 257 zł B) 409 zł 31 gr C) 275 zł D) 261 zł 69 gr

Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jaka jest cena netto tego samochodu?
A) 34 663,86 zł B) 36 600 zł C) 44 995 zł D) 55 372,14 zł

Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto lodówki jest równa 1574,4 zł. Jaka jest cena netto tej lodówki?
A) 985,6 zł B) 1936,512 zł C) 1280 zł D) 1290,49 zł

Jeżeli cena towaru brutto (23% podatku VAT) wynosi 1845 zł, to cena tego towaru netto jest równa
A) 1500 zł B) 1420,65 zł C) 424,35 zł D) 1424 zł

Spodnie po serii obniżek ceny o 10% kosztują 393,66 zł. Oblicz ile razy obniżono cenę spodni o 10% jeżeli cena spodni po drugiej obniżce wynosiła 540 zł.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

*Ukryj

Narty po serii obniżek ceny o 5% kosztują 2606,42 zł. Oblicz ile razy obniżono cenę nart o 5% jeżeli ich cena po drugiej obniżce wynosiła 2888 zł.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje
A) 1701 zł B) 2100 zł C) 1890 zł D) 2091 zł

*Ukryj

Pierwsza rata, która stanowi 11% ceny telewizora, jest równa 341 zł. Telewizor kosztuje
A) 2759 zł B) 2910 zł C) 3100 zł D) 3159 zł

Zysk ze sprzedaży towaru w pewnej hurtowni w pierwszym miesiącu był równy 5000 zł, a w każdym następnym miesiącu o 5% wyższy w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zysk hurtowni w szóstym miesiącu jej działalności opisuje wzór
A) 500 0⋅6 ⋅1,05 B)  6 5 000 ⋅1,05 C) 500 0⋅5 ⋅1,05 D)  5 500 0⋅1,0 5

Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zł. O jaki procent wzrosła cena?
A) 40% B) 4% C) 0,4% D) 0,04%

*Ukryj

Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości 56 tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie 30 minut odsprzedała tę nieruchomość za 280 tys. gambitów. Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży
A) wzrosła o 500%. B) wzrosła o 400%. C) wzrosła o 80%. D) wzrosła o 20%.

Program komputerowy kosztował tydzień temu 1 32  zł, niestety jego cena wzrosła o 33  zł. O ile procent zdrożał ten program?
A) o 15% B) o 5% C) o 99% D) o 25%

Tata Karola zainwestował w waluty elektroniczne i za 480 zł kupił bitmonety. Po pół roku sprzedał kupione bitmonety za 1 920 zł. Wartość bitmonet od momentu ich zakupu do momentu sprzedaży
A) wzrosła o 500%. B) wzrosła o 400%. C) wzrosła o 300%. D) wzrosła o 200%.

Strona 1 z 2>