Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Trygonometria

Wyszukiwanie zadań

Stosunek długości podstawy do ramienia trójkąta równoramiennego jest równy 2:3. Ramię jest nachylone do podstawy pod kątem α , takim, że
A)  √ - sin α = 2-2- 3 B) sin α = 2 3 C) co sα = 23 D)  2√2 cosα = -3--

Ukryj Podobne zadania

Stosunek długości podstawy do ramienia trójkąta równoramiennego jest równy 6:4. Ramię jest nachylone do podstawy pod kątem α , takim, że
A) sin α = 3 4 B)  √ - sinα = --7 4 C)  3 co sα = 2 D)  √7 cosα = -4-

Stosunek długości podstawy do ramienia trójkąta równoramiennego jest równy 4:3. Ramię jest nachylone do podstawy pod kątem α , takim, że
A)  √- cosα = -5- 3 B) sinα = 2 3 C) co sα = 32 D)  √5 sin α = 3--

spinner