Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Różne

Wyszukiwanie zadań

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy  3 a 1 = − 2 i  27 a2a3a4 = − 2 . Iloraz tego ciągu równy
A)  √ -- − 2 B)  √ -- − 62 C) − √32- D) 3√ 2-

Iloraz ciągu geometrycznego (an) jest równy  1 − 2 . Wynika stąd, że ciąg ten jest
A) niemonotoniczny B) stały C) malejący D) rosnący

W ciągu geometrycznym (an) o wyrazach dodatnich spełnione są warunki: a2 ⋅a8 = 784 oraz a3 = 7 . Iloraz tego ciąg jest równy
A) 4 B) 2 C) 14 D) 1 2

Strona 2 z 2
spinner