Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Studia

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja  3 2 f(x ) = x − px + 5x − 2 .

  • Znajdź taką wartość p , dla której funkcja f osiąga minimum w punkcie x = 5 .
  • Dla wyznaczonego p podaj przedziały monotoniczności funkcji f .

Niech f : V → W będzie odwzorowaniem liniowym. Zbiór {x ∈ V : f (x) = 0} nazywa się jądrem odwzorowania f i oznacza się symbolem ker f . Wykazać, że k erf jest podprzestrzenią przestrzeni V .

Ukryj Podobne zadania
Strona 33 z 33
spinner