Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana przez wykres

Wyszukiwanie zadań

Dziedziną funkcji przedstawionej na wykresie jest zbiór liczb całkowitych.


PIC


  • Ustal zbiór wartości funkcji.
  • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu równego 10?
  • Jakie są miejsca zerowe tej funkcji?
  • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu 2015?

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Rysunek przedstawia wykres pewnej funkcji f .


PIC


  • Odczytaj z wykresu wartości: f (0), f (2), f (4) .
  • Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 3?
  • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość najmniejszą?

Odczytaj z wykresu funkcji, jakie ma ona miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Odczytaj z wykresu funkcji, jakie ma ona miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja rośnie, a dla jakich maleje.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja rośnie, a dla jakich maleje.


PIC


Na rysunku przedstawiono wykres funkcji  √ -- y = x oraz zaznaczono trzy punkty tego wykresu: A ,B,C . Wyznacz współrzędne tych punktów.


PIC


spinner