Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne

Wyszukiwanie zadań

Dany jest trójkąt ABC gdzie  ∘ |∡ACB | = 9 0 .


PIC


Wiadomo, że tgα = 53 . Podaj wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta α .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest trójkąt ABC gdzie  ∘ |∡ACB | = 9 0 .


PIC


Wiadomo, że tgα = 54 . Podaj wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta α .

Dany jest trójkąt prostokątny, w którym a , b oznaczają długości przyprostokątnych, α jest miarą kąta ostrego leżącego naprzeciw przyprostokątnej a . Wiadomo, że  √-- sin α = -10- 10 . Oblicz

  • tangens kąta α ;
  • wartość wyrażenia  2 3 ⋅aa−b-+ 2 ⋅a2b+b2 .

PIC

Strona 2 z 2
spinner