Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby:

I. 0,1(47 ) II. 0,1552 III. 0 ,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15?
A) I, II i III B) Tylko I i II C) Tylko I i III D) Tylko I E) Tylko III

Korzystając z tego, że 3 13 = 2197 i 3 1 5 = 3375 , oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√3----------- 2 197⋅ 2197 = 19 6 PF
3√ ----- √3----- 2197 ⋅15 = 3 375⋅ 13 PF

Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.


PIC


Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów?
A) − 25 i − 8 B) − 25 i 8 C) 25 i − 8 D) 25 i 8

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15.PF
Liczba 1725 jest wielokrotnością 125. PF
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 81390 jest liczbą podzielną przez 60.PF
Liczba 46125 jest wielokrotnością 375. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 16848 jest liczbą podzielną przez 32.PF
Liczba 16848 jest wielokrotnością 81. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3480 jest liczbą podzielną przez 45.PF
Liczba 3480 jest wielokrotnością 16. PF

W tabeli zapisano cztery liczby.

I (0,2)4
II (2 ,5 )−2
III(2)4 1 5 ⋅2−4
IV -12 25

Liczba 5− 4 jest równa liczbom
A) I i II B) I i IV C) II i IV D) II i III

Wartość wyrażenia 4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Ukryj Podobne zadania

Wartość wyrażenia 5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia 6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono siedem liczb.
Na którym rysunku jedna z tych liczb jest medianą pozostałych sześciu liczb?


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia 0 ,019⋅ 13,51 jest równa wartości wyrażenia 19⋅1351- 10000 .PF
Wartość wyrażenia 0,0 19 : 13,51 jest równa wartości wyrażenia -190-- 135100 . PF

Do liczby √ --- (− 1 0) dodajemy 5. Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1. B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (−8 ) . D) ujemną większą od (− 8) .

Ukryj Podobne zadania

Do liczby √ --- (− 2 0) dodajemy 5. Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1. B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (−8 ) . D) ujemną większą od (− 8) .

Dane są liczby: 2000, 16000, 32000. Iloczyn tych liczb jest równy
A) 29 ⋅1010 B) 210 ⋅109 C) 220 ⋅ 1027 D) 29 ⋅109

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełnia siedem liczb. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3.PF
Ukryj Podobne zadania

Dana jest liczba trzycyfrowa. W tej liczbie cyfrą setek jest a , cyfrą dziesiątek jest b , cyfrą jedności jest c oraz spełnione są warunki: a+ b+ c = 6 , c = 2b . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 24.PF

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 6 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 6.PF

Liczba x jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 3, a liczba y jest największą liczbą trzycyfrową o trzech różnych cyfrach parzystych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Największy wspólny dzielnik liczb x i y jest równy 96. PF
Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb x i y jest równa 864.PF

Dane są cztery wyrażenia:

 3 3 3 3 I.--⋅(− 3) II. --: (− 3) III.--+ (−3 ) IV. − --− 3 4 4 4 4

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Ukryj Podobne zadania

Dane są cztery wyrażenia:

 4 4 4 4 I.--: (− 4) II.--⋅(− 4) III.--+ (−4 ) IV. − --− 4 3 3 3 3

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Dane są cztery liczby x,y ,t,u zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

x = − 51 ,5+ 40 y = − 2 7,3− 22,7 t = − 18 : 0,3 u = − 9,03 ⋅6.

Która z tych liczb jest największa?
A) x B) y C) t D) u

Dane są cztery liczby x,y ,t,u zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:

x = − 62 ,5+ 30 y = − 1 4,4− 12,6 t = − 12 : 0,3 u = − 8,02 ⋅6.

Która z tych liczb jest największa?
A) x B) y C) t D) u

Liczby a i b są dwucyfrowe oraz liczba b powstaje z a w wyniku zapisania cyfr liczby a w odwrotnej kolejności. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba a + b jest zawsze podzielna przez 11.PF
Liczba a− b jest zawsze podzielna przez 9. PF

Dana jest liczba √ -- a = 3 2 − 4 .
Liczba o 2 większa od liczby a jest równa A/B.
A) √ -- 5 2 − 4 B) √ -- 3 2− 2
Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa C/D.
C) √ -- 6 4 − 8 D) √ -- 6 2 − 8

Ukryj Podobne zadania

Dana jest liczba √ -- a = 6− 4 6 .
Liczba o 2 mniejsza od połowy liczby a jest równa A/B.
A) √ -- 1 − 2 6 B) √ -- 2− 2 6
Połowa liczby o 2 większej od a równa C/D.
C) √ -- 4 − 2 6 D) √ -- 1− 2 6

Równość 3 1 1 5 = x + y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 5 i 2 B) 6 i 4 C) 10 i 2 D) 10 i 6

Ukryj Podobne zadania

Równość 1 1 1 4 = x − y będzie prawdziwa, jeśli w miejsce x i y zostaną wpisane liczby
A) 3 i 15 B) 6 i 12 C) 3 i 6 D) 3 i 12

Strona 1 z 12
spinner