Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 120 jest o 50% większa od liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 200 B) x = 180 C) x = 8 0 D) x = 60

*Ukryj

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 414, to
A) 350 B) 360 C) 346,4 D) 313,6

Liczba, która zwiększona o 12% będzie równa 280, to
A) 250 B) 268 C) 246,4 D) 313,6

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 437, to
A) 350 B) 368 C) 346,4 D) 380

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c , to
A) c = 60 B) c = 52 C) c = 4 8 D) c = 39

Liczba 180 jest o 50% większa od liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 120 B) x = 270 C) x = 8 0 D) x = 90

Jeżeli liczba 91 jest o 40% większa od liczby x , to liczba x jest równa
A) 72 B) 70 C) 68 D) 65

Liczba 90 jest o 50% większa od liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 135 B) x = 6 0 C) x = 75 D) x = 45

Liczba a jest o 20% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

*Ukryj

Liczba x stanowi 125% liczby dodatniej y . Wynika stąd, że liczba y to
A) 125% liczby x B) 75% liczby x C) 25% liczby x D) 80% liczby x

Liczba a jest o 40% mniejsza od liczby b . Liczba b stanowi
A) 53a B) 35a C) 57a D) mniej niż 80% liczby a

Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y . Wynika stąd, że liczba y to
A) 125% liczby x B) 120% liczby x C) 25% liczby x D) 20% liczby x

Liczba a jest o 40% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

Liczby x i y są dodatnie. Iloczyn potrojonej liczby x i liczby o 35% większej od liczby y wyraża się wzorem
A) 3x ⋅0,35y B) x3 ⋅1,35y C) 3x ⋅1,35y D) 3x ⋅0,65y

*Ukryj

Liczby x i y są dodatnie. Iloczyn potrojonej liczby x i liczby o 35% mniejszej od liczby y wyraża się wzorem
A) 3x ⋅0,35y B) x3 ⋅1,35y C) 3x ⋅1,35y D) 3x ⋅0,65y

Liczby x i y są dodatnie. Iloczyn trzeciej części liczby x i liczby o 35% większej od liczby y wyraża się wzorem
A) 3x ⋅0,35y B) x3 ⋅1,35y C) 3x ⋅1,35y D) 3x ⋅0,65y

Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
A) 0 B) 1400 C) 3,57 D) 4

*Ukryj

Gdy do 50% liczby 73 dodamy 73% liczby 50, to otrzymamy
A) 1 B) 73 C) 71300 D) 100

Gdy od 19% liczby 32 odejmiemy 16% liczby 19, to otrzymamy
A) 0 B) 1300 C) 3,04 D) 9,12

Ile procent doby stanowi 15 minut?
A) około 1% B) 4% C) około 2% D) 12,5%

*Ukryj

Karolina ma o 25% wyższy wynik z egzaminu próbnego od Oli. Wynika z tego, że Oli wynik jest niższy od wyniku Karoliny o
A) 25% B) 22 12% C) 20% D) 171% 2

Połowę liczby a zwiększono o 20%. Otrzymano
A) 1,2a B) 0,1a C) 0,6a D) 0,5a + 0,2

*Ukryj

Połowę liczby a zwiększono o 40%. Otrzymano
A) 0,7a B) 1,4a C) 0,6a D) 0,5a + 0,4

Ćwierć liczby a zwiększono o 40%. Otrzymano
A) 3,5a B) 35% ⋅a C) 65 % ⋅a D) 0,25a + 40% ⋅a

Połowę liczby a zmniejszono o 20%. Otrzymano
A) 0,2a B) 0,4a C) 0,3a D) 0,5a − 0,2

Jedną trzecią dodatniej liczby a zwiększono o 20%. Otrzymano w ten sposób
A) 66% ⋅a B) 50% ⋅a C) 40% ⋅a D) 48% ⋅a

Jeżeli liczba 3b jest o 20% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 80% C) 50% D) 200%

*Ukryj

Jeżeli liczba 3b jest o 50% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 150% C) 50% D) 200%

Połowa liczby a jest o 25% mniejsza od trzeciej części liczby b . Wtedy liczba b jest
A) o 200% większa od a
B) o 100% większa od a
C) o 50% większa od a
D) o 150% większa od a

Dana jest liczba  100 a = 100 . Liczba b stanowi 1% liczby a . Wówczas
A) b = 1 0096 B) b = 100 97 C) b = 10 098 D) b = 10 099

Suma liczby x i 1 5% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) 0,15 ⋅x = 230 B) 0,8 5⋅x = 230 C) x + 0,15 ⋅x = 2 30 D) x − 0,1 5⋅x = 230

*Ukryj

Różnica liczby x i 15% tej liczby jest równa 255. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) x − 0,15 = 255 B) 1 ,85⋅x = 255 C) x + 0,15 ⋅x = 2 55 D) x − 0,1 5⋅x = 255

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . O ile procent liczba b jest większa od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

*Ukryj

Jeżeli liczba x stanowi 40% dodatniej liczby y , to liczba y jest większa od liczby x o:
A) 60% B) 150% C) 160% D) 180%

Liczba b stanowi 40% liczby a . O ile procent liczba a jest większa od liczby b ?
A) 25% B) 60% C) 250% D) 150%

Liczba a stanowi 125% liczby b . O ile procent liczba b jest mniejsza od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . Zatem liczba b jest większa od liczby a o:
A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%

Liczba y to 120% liczby x . Wynika stąd, że
A) y = x + 0,2 B) y = x + 0,2x C) x = y− 0,2 D) x = y − 0,2y

*Ukryj

Liczba x jest o 30% mniejsza od liczby y . Z tego wynika, że
A) x = 0,7y B) y = 1,3x C) x = 1 ,3y D) y = 0,3x

Liczba a stanowi 60% liczby b . Wówczas:
A) a = b − 0,4 B) b = 0,4a C) b = 53a D) a = 53b

Liczba y jest o 30% większa od liczby x . Z tego wynika, że
A) x = 0,7y B) y = 1,3x C) x = 1 ,3y D) y = 0,3x

Dodatnia liczba x stanowi 70% liczby y . Wówczas
A) y = 1130x B) y = 710x C) y = 10-x 7 D) y = 10x 13

Liczba x jest o 30% większa od liczby y . Z tego wynika, że
A) y = 0,7x B) x = 1,3y C) y = 1 ,3x D) x = 0,3y

Liczba y to 140% liczby x . Wynika stąd, że
A) y = x + 0,4 B) x = y − 0,4 C) y = x + 0,4x D) x = y − 0,4y

Dodatnia liczba x stanowi 30% liczby y . Wówczas
A) y = 1170x B) y = 130x C) y = 7-x 10 D) y = 13x 10

Liczba x stanowi 20% liczby y . Zatem prawdziwe jest następujące równanie
A) 0,2x = y B) y = 5x C) 1,2x = y D) x = 1,2y

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

*Ukryj

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 12% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Wiadomo, że 9% pewnej liczby jest równe 16,2. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

6% pewnej liczby jest równe 15. 14% tej liczby jest równe
A) 28 B) 36 C) 32 D) 35

Jeśli, 120% pewnej liczby jest równe 480, to 75% tej liczby jest równe
A) 250 B) 300 C) 350 D) 400

Liczba b to 125% liczby a . Wskaż zdanie fałszywe.
A) b = a + 0,2 5⋅a B) b = a+ 25% ⋅ a C) b = 1,25 ⋅a D) b = a + 25%

*Ukryj

Liczba b to 95% liczby a . Wskaż zdanie fałszywe.
A) b = a − 0 ,0 5⋅a B) b = a − 5% ⋅ a C) b = a − 5% D) b = 0,95 ⋅a

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120.PF
20% liczby 36 to tyle samo, co 40% liczby 18. PF
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

40% liczby 140 to tyle samo, co 140% liczby 40.PF
30% liczby 42 to tyle samo, co 60% liczby 84. PF

Liczba b jest 3 razy większa od liczby a . Wtedy
A) b = a + 30 0% ⋅a B) b = a⋅ 300% ⋅a C) b = a + 20 0% ⋅a D) b = a+ 3 00%

*Ukryj

Liczba b jest 2 razy większa od liczby a . Wtedy
A) b = a + 20 0% ⋅a B) b = a⋅ 200% ⋅a C) b = a + 20 0% D) b = a+ 1 00% ⋅a

Ania pomyślała o pewnej liczbie dodatniej. Dodała do niej 96 i wynik potroiła. Okazało się, że otrzymana w ten sposób liczba jest o 400% większa od liczby, o której pomyślała Ania. O jakiej liczbie pomyślała Ania?
A) 72 B) 288 C) 144 D) 48

Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) 11080 to więcej niż 11050 .
B) 1% liczby 15 to mniej niż 1% liczby 18.
C) 0,18 ⋅15 to tyle samo, ile 0,15⋅ 18 .

Liczbę naturalną n najpierw zwiększono o 40%, a następnie zmniejszono o 20%. W wyniku tych operacji liczbę n
A) zmniejszono o 12% B) zwiększono o 12%
C) zwiększono o 20% D) zmniejszono o 30%

*Ukryj

Liczbę a najpierw zwiększono o 30%, a następnie zmniejszono o 30%. W wyniku tych operacji
A) liczbę a zmniejszono o 12% B) liczbę a zwiększono o 12%
C) liczba a nie zmieniła się D) liczbę a zmniejszono o 9%

Liczbę x najpierw zmniejszono o 40%, a następnie zwiększono o 20%. W wyniku tych operacji liczbę x
A) zmniejszono o 28% B) zwiększono o 12%
C) zmniejszono o 8% D) zmniejszono o 20%

Liczba o 10% mniejsza od liczby, która jest o 20% większa od liczby 1200 jest równa
A) 1340 B) 1296 C) 1440 D) 1080

Liczba  6 8 jest większa od liczby  4 16
A) o 300% B) o 400% C) o 200% D) o 100%

*Ukryj

Liczba  4 8 1 jest większa od liczby  5 27
A) o 300% B) o 400% C) o 200% D) o 100%

Strona 1 z 2>