Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Liczby

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 414, to
A) 350 B) 360 C) 346,4 D) 313,6

Jeżeli liczba 91 jest o 40% większa od liczby x , to liczba x jest równa
A) 72 B) 70 C) 68 D) 65

30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x . Liczba x jest równa
A) 3900 B) 1911 C) 9100 D) 2100

Liczba, która zwiększona o 12% będzie równa 280, to
A) 250 B) 268 C) 246,4 D) 313,6

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 437, to
A) 350 B) 368 C) 346,4 D) 380

Liczba a jest o 20% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

Ukryj Podobne zadania

Liczba x stanowi 125% liczby dodatniej y . Wynika stąd, że liczba y to
A) 125% liczby x B) 75% liczby x C) 25% liczby x D) 80% liczby x

Liczba a jest o 40% mniejsza od liczby b . Liczba b stanowi
A) 53a B) 35a C) 57a D) mniej niż 80% liczby a

Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y . Wynika stąd, że liczba y to
A) 125% liczby x B) 120% liczby x C) 25% liczby x D) 20% liczby x

Liczba a jest o 40% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y . Zatem 16% liczby y jest równe
A) 25%x B) 80%x C) 20 %x D) 12 0%x

Liczby x i y są dodatnie. Iloczyn potrojonej liczby x i liczby o 35% większej od liczby y wyraża się wzorem
A) 3x ⋅0,35y B) x3 ⋅1,35y C) 3x ⋅1,35y D) 3x ⋅0,65y

Ukryj Podobne zadania

Liczby x i y są dodatnie. Iloczyn trzeciej części liczby x i liczby o 35% większej od liczby y wyraża się wzorem
A) 3x ⋅0,35y B) x3 ⋅1,35y C) 3x ⋅1,35y D) 3x ⋅0,65y

Liczby x i y są dodatnie. Iloczyn potrojonej liczby x i liczby o 35% mniejszej od liczby y wyraża się wzorem
A) 3x ⋅0,35y B) x3 ⋅1,35y C) 3x ⋅1,35y D) 3x ⋅0,65y

Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
A) 0 B) 1400 C) 3,57 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Gdy od 19% liczby 32 odejmiemy 16% liczby 19, to otrzymamy
A) 0 B) 1300 C) 3,04 D) 9,12

Ukryj Podobne zadania

Karolina ma o 25% wyższy wynik z egzaminu próbnego od Oli. Wynika z tego, że Oli wynik jest niższy od wyniku Karoliny o
A) 25% B) 22 12% C) 20% D) 171% 2

Ukryj Podobne zadania

Jedną trzecią dodatniej liczby a zwiększono o 20%. Otrzymano w ten sposób
A) 66% ⋅a B) 50% ⋅a C) 40% ⋅a D) 48% ⋅a

Jeżeli liczba 3b jest o 20% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 80% C) 50% D) 200%

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli liczba 3b jest o 50% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 150% C) 50% D) 200%

Połowa liczby a jest o 25% mniejsza od trzeciej części liczby b . Wtedy liczba b jest
A) o 200% większa od a
B) o 100% większa od a
C) o 50% większa od a
D) o 150% większa od a

Suma liczby x i 1 5% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) 0,15 ⋅x = 230 B) 0,8 5⋅x = 230 C) x + 0,15 ⋅x = 2 30 D) x − 0,1 5⋅x = 230

Ukryj Podobne zadania

Różnica liczby x i 15% tej liczby jest równa 255. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) x − 0,15 = 255 B) 1 ,85⋅x = 255 C) x + 0,15 ⋅x = 2 55 D) x − 0,1 5⋅x = 255

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . O ile procent liczba b jest większa od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli liczba x stanowi 40% dodatniej liczby y , to liczba y jest większa od liczby x o:
A) 60% B) 150% C) 160% D) 180%

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . Zatem liczba b jest większa od liczby a o:
A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%

Liczba a stanowi 125% liczby b . O ile procent liczba b jest mniejsza od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Liczba b stanowi 40% liczby a . O ile procent liczba a jest większa od liczby b ?
A) 25% B) 60% C) 250% D) 150%

Ukryj Podobne zadania

Liczba x stanowi 20% liczby y . Zatem prawdziwe jest następujące równanie
A) 0,2x = y B) y = 5x C) 1,2x = y D) x = 1,2y

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Jeśli, 120% pewnej liczby jest równe 480, to 75% tej liczby jest równe
A) 250 B) 300 C) 350 D) 400

6% pewnej liczby jest równe 15. 14% tej liczby jest równe
A) 28 B) 36 C) 32 D) 35

Wiadomo, że 9% pewnej liczby jest równe 16,2. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 12% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120.PF
20% liczby 36 to tyle samo, co 40% liczby 18. PF
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

40% liczby 140 to tyle samo, co 140% liczby 40.PF
30% liczby 42 to tyle samo, co 60% liczby 84. PF
Ukryj Podobne zadania

Ania pomyślała o pewnej liczbie dodatniej. Dodała do niej 96 i wynik potroiła. Okazało się, że otrzymana w ten sposób liczba jest o 400% większa od liczby, o której pomyślała Ania. O jakiej liczbie pomyślała Ania?
A) 72 B) 288 C) 144 D) 48

Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) 11080 to więcej niż 11050 .
B) 1% liczby 15 to mniej niż 1% liczby 18.
C) 0,18 ⋅15 to tyle samo, ile 0,15⋅ 18 .

Liczbę naturalną n najpierw zwiększono o 40%, a następnie zmniejszono o 20%. W wyniku tych operacji liczbę n
A) zmniejszono o 12% B) zwiększono o 12%
C) zwiększono o 20% D) zmniejszono o 30%

Ukryj Podobne zadania

Liczbę a najpierw zwiększono o 30%, a następnie zmniejszono o 30%. W wyniku tych operacji
A) liczbę a zmniejszono o 12% B) liczbę a zwiększono o 12%
C) liczba a nie zmieniła się D) liczbę a zmniejszono o 9%

Liczbę x najpierw zmniejszono o 40%, a następnie zwiększono o 20%. W wyniku tych operacji liczbę x
A) zmniejszono o 28% B) zwiększono o 12%
C) zmniejszono o 8% D) zmniejszono o 20%

Liczba o 10% mniejsza od liczby, która jest o 20% większa od liczby 1200 jest równa
A) 1340 B) 1296 C) 1440 D) 1080

Strona 1 z 2
spinner