Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana przez opis

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f każdej liczbie naturalnej przypisuje liczbę jej cyfr w układzie dziesiętnym.

 • Oblicz f(7), f(93), f(14 0) .
 • Dla ilu różnych argumentów funkcja f przyjmuje wartość 2?
 • Dla ilu różnych argumentów funkcja f przyjmuje wartość 3?
 • Rozwiąż równanie f (x) = x .

Funkcja f każdej liczbie naturalnej przypisuje sumę jej cyfr w układzie dziesiętnym.

 • Oblicz f(9), f(210 ), f(4 3) .
 • Dla ilu różnych argumentów dwucyfrowych funkcja f przyjmuje wartość 2?
 • Dla jakich argumentów trzycyfrowych funkcja f przyjmuje wartość 3?

Funkcja f każdej liczbie większej od − 5 i mniejszej lub równej 3 przyporządkowuje połowę tej liczby.

 • Zapisz wzór tej funkcji.
 • Narysuj wykres tej funkcji.
 • Podaj zbiór wartości funkcji.
 • Wyznacz te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie.

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie ze zbioru {− 6,− 5,...,4,5} liczbę o 3 większą.

 • Narysuj tabelkę, a następnie wykres tej funkcji.
 • Zapisz wzór tej funkcji.
 • Jaka jest najmniejsza, a jaka największa wartość tej funkcji?
 • Ustal miejsca zerowe tej funkcji.

Zapisz wzór i narysuj wykres funkcji, która każdej liczbie przyporządkowuje liczbę o 2 większą od połowy tej liczby.

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = − 2 , której wykres przecina oś Oy w punkcie (0 ,2) . Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji.

Ukryj Podobne zadania

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = 4 , której wykres przecina oś Ox w punkcie 2 . Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią Oy .

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = − 4x+ 3 i przecina oś Oy w punkcie (0,− 2) .

spinner