Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Granice ciągów/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 wzorem

 3 an = (7p-−-1)n--+-5pn-−--3, (p + 1)n 3 + n 2 + p

gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Oblicz wartość p , dla której granica ciągu (an) jest równa 4 3 .

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 wzorem

 3 an = (5p-+-3)n--+-7pn-−--4, (p − 2)n 3 − n 2 + p

gdzie p jest liczbą rzeczywistą. Oblicz wartość p , dla której granica ciągu (an) jest równa 3 4 .

Znajdź wartość parametru p , dla której granica ciągu (an) określonego wzorem

 2 a = (p--−-2p-−--3)n-+-3 n −n

jest równa 4. Zbadaj monotoniczność ciągu (an) dla znalezionej wartości p .

spinner