Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Ciągi/Granice ciągów/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 wzorem  3 an = (7p−-1)n-+3-5p2n−3 (p+ 1)n+n +p , gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Oblicz wartość p , dla której granica ciągu (an) jest równa 43 .

Znajdź wartość parametru p , dla której granica ciągu (an) określonego wzorem

 2 a = (p--−-2p-−--3)n-+-3 n −n

jest równa 4. Zbadaj monotoniczność ciągu (an) dla znalezionej wartości p .

spinner