Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Zadania na ekstremum/Największa długość

Wyszukiwanie zadań

W układzie współrzędnych dany jest punkt A = (9,4) . Na okręgu o równaniu (x − 1)2 + (y − 2)2 = 1 7 wyznacz współrzędne punktu B , dla którego odległość |AB | jest największa.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m ∈ R , dla których równanie

 2 2 2 x + y + 6mx − 4y + 1 0m − 4m + 2 = 0

opisuje okrąg. Jaka jest największa możliwa długość tego okręgu?

spinner