Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Oblicz wartość wyrażenia/1 literka

Wyszukiwanie zadań

Doprowadź wyrażenie  2 (x − 1)(x + 1) − 5(3x − 4) − (2x + 3)(5+ x) do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość dla  √ -- x = 5

Ukryj Podobne zadania

Doprowadź wyrażenie  2 (x − 4)(x + 4) − 5(2x − 4) − (3x + 3)(5+ 2x) do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość dla  √ -- x = 3

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że liczba a jest rozwiązaniem równania 1 x + x = 5 , gdzie x ⁄= 0 . Nie wyznaczając a , oblicz wartość wyrażenia 1a3 + a3 .

Wiedząc, że liczba x jest rozwiązaniem równania  x −x 9 + 9 = 14 , wyznacz wartość wyrażenia 3x + 3−x .

spinner