Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Przekształcenia/Jednokładność

Wyszukiwanie zadań

Punkt  ′ P = (− 25,34 ) jest obrazem punktu P w jednokładności o środku w punkcie S = (− 7,1 2) i skali k = − 23 . Współrzędne punktu P są równe
A) (11,− 10 ) B) (22,− 24) C) (20,− 21) D) (15,− 17)

Punkt  ′ P = (3,− 3) jest obrazem punktu P = (1,3) w jednokładności o środku w punkcie S = (− 2,12) . Skala tej jednokładności jest równa
A) 3 5 B) 5 3 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Punkt  ′ P = (7,5) jest obrazem punktu P = (1,2 ) w jednokładności o środku w punkcie S = (− 7,− 2) . Skala tej jednokładności jest równa
A) 4 7 B) 3 4 C) 3 D) 7 4

spinner