Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Algorytmy/Jaki będzie wynik

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku obok mamy trzy początkowe układanki. Ile jest potrzebnych białych kwadracików jednostkowych, aby ułożyć dziesiątą układankę w tym ciągu?


PIC


A) 76 B) 80 C) 84 D) 92 E) 100

Przez dopisanie do siebie 20 słów KANGAROO powstał ciąg liter KANGAROOKANGAROO...KANGAROO. Na początek, w ciągu tym zmazujemy litery stojące na parzystych miejscach. Następnie, w tak otrzymanym nowym ciągu, zmazujemy litery stojące na parzystych miejscach. Postępowanie to kontynuujemy tak długo, aż pozostanie jedna litera. Jaka to litera?
A) K B) A C) N D) G E) O

Kangurowa maszyna licząca może wykonać następujące operacje: pomnożyć daną liczbę przez 2 lub przez 3 albo podnieść daną liczbę do potęgi drugiej lub trzeciej. Którą z poniższych liczb możemy otrzymać, jeżeli maszyna rozpocznie działanie na liczbie 15 i wykona 5 operacji, kolejno na otrzymanych wcześniej wynikach?
A)  8 5 6 2 ⋅3 ⋅ 5 B)  8 4 2 2 ⋅ 3 ⋅5 C) 23 ⋅33 ⋅5 3 D) 26 ⋅36 ⋅5 4 E) 2⋅ 32 ⋅56

Magda napisała ciąg liczb, w którym każda liczba, począwszy od trzeciej, była sumą dwóch liczb ją poprzedzających. Czwartą liczbą w tym ciągu była liczba 6, a szóstą 15. Ile była równa siódma liczba w tym ciągu?
A) 9 B) 16 C) 21 D) 22 E) 24

Mechaniczny kangurek porusza się po polach planszy przedstawionej obok na rysunku, startując z pola A3 w kierunku wskazanym strzałką. Kangurek porusza się tylko do przodu, przeskakując w pojedynczym skoku ze środka kratki, w której się znajduje, w środek kratki sąsiedniej (kratki są sąsiednie, gdy mają wspólny bok). Kangurek nie może wyskoczyć poza planszę, ani nie może wskoczyć na pola zacieniowane. Jeśli nie może wykonać skoku do przodu, to wykonuje obrót o 90∘ w prawo i porusza się dalej. Jeżeli po obrocie nie może wykonać skoku, to kończy wędrówkę. Na jakim polu zatrzyma się kangurek?


PIC


A) B2 B) A1 C) E1 D) D1 E) nigdy się nie zatrzyma

spinner