Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Pole

Wyszukiwanie zadań

Półkola na rysunku mają promienie równe 1. Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru?


PIC


A) √- 23- B) 16 C) 18 D) π4- E) π6-

Jaką częścią największego kwadratu jest obszar zacieniowany?


PIC


A) 14 B) π12 C) π-+2 16 D) π- 4 E) 1 3

Na rysunku obok przedstawione są dwa półokręgi oraz cięciwa MN większego półokręgu, która jest równoległa do KL i styczna do mniejszego półokręgu. Ile wynosi pole zacieniowanego obszaru, jeżeli |MN | = 4 ?


PIC


A) π B) 1,5π C) 2π D) 3 π E) Za mało danych by to wyliczyć

Niech P oznacza pole obszaru zakreskowanego liniami pionowymi i niech S będzie polem zakreskowanej figury. Średnice kół wynoszą odpowiednio 6, 4, 4 i 2. Wówczas


PIC


A) 2P = S B) 3P = 2S C) P = S D) 2P = 3S E) P = 2S

spinner