Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Długość

Wyszukiwanie zadań

Psa na smyczy o długości 10 m przywiązano do naroża budynku (patrz rysunek). Ile metrów ma obwód obszaru chronionego przez psa?


PIC


A) 2 0π B) 2 2π C) 40 π D) 88π E) 10π + 10

Kwadrat o boku długości 10 „toczymy” bez poślizgu wzdłuż prostej (patrz rysunek) tak długo, aż punkt P ponownie znajdzie się na tej prostej. Jaka jest długość drogi, którą zakreślił punkt P ?


PIC


A) 10π B)  √ -- 5π + 5π 2 C)  √ -- 10π + 5π 2 D)  √ -- 5π + 10π 2 E)  √ -- 10π + 10π 2

Okrąg podzielono na cztery łuki o długościach 2, 5, 6 i x . Kąt środkowy oparty na łuku długości 2 ma miarę 30∘ . Jaką wartość ma x .


PIC


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

spinner