Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Procenty/W geometrii

Wyszukiwanie zadań

Długości obu podstaw trapezu wydłużono o 25%. O ile procent należy skrócić jego wysokość aby pole trapezu nie uległo zmianie?

Dany jest prostokąt o bokach a i b . Zmniejszamy długość boku a o 10% oraz zwiększamy długość boku b o 20%.

  • O ile procent zwiększy się pole tego prostokąta?
  • Wyznacz długość boku b , dla której nowy prostokąt będzie miał taki sam obwód jak prostokąt wyjściowy, jeśli wiadomo, że bok a ma długość 30 cm.

Jeden bok prostokąta zwiększono o 10% . O ile procent zmieniło się pole prostokąta?

Zamalowana część koła stanowi 6% jego powierzchni. Oblicz miarę kąta środkowego AOB .


PIC


O ile procent należy wydłużyć krawędź sześcianu, aby jego pole powierzchni wzrosło o 21%?

Jeden z boków prostokąta zwiększono o 10%, a drugi zmniejszono o 10%. Czy pole tego prostokąta uległo zmianie? Jeżeli tak, to o ile procent?

Ukryj Podobne zadania

Dany jest prostokąt o bokach a i b . Długość boku a zmniejszono o 20% a długość boku b zwiększono o 10%. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta otrzymanego po dokonaniu zmian długości boków.

Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d . Długość boku c to 90% długości boku a . Długość boku d to 120% długości boku b . Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d . Długość boku c to 80% długości boku a . Długość boku d to 140% długości boku b . Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d .

spinner