Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wymierna/Dziedzina

Wyszukiwanie zadań

Dla jakich wartości parametru m funkcja  x2−2(m−3)x+1- f(x ) = x2+3x+m +2 jest określona dla każdego x ∈ R i ma dwa różne miejsca zerowe?

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wyznacz te wartości parametru p , dla których dziedziną funkcji f (x) = (p2−9)xx2++p(p+3)x+1 jest zbiór liczb rzeczywistych.

Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji  -----3x2−4mx+-5----- f(x ) = (m+2)x4+6(m+ 2)x2+m 2 jest zbiór liczb rzeczywistych?

spinner