Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest wielomian  4 3 2 W (x) = x + 2mx + 4x z parametrem m .

  • Wiedząc, że wykres tego wielomianu jest symetryczny względem prostej x = − 1 , wyznacz m .
  • Dla wyznaczonej wartości parametru m uzasadnij, że nierówność W (x) ≥ 0 jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą x ∈ R .

Korzystając z danego wykresu funkcji  4 f(x ) = x + 3x naszkicuj wykres funkcji g (x ) = x4 + 3|x| .


PIC


*Ukryj

Korzystając z danego wykresu funkcji  4 f(x ) = x + 3x naszkicuj wykres funkcji g (x ) = − |x4 + 3x+ 1| .


PIC


Korzystając z danego wykresu funkcji  4 f(x ) = x + 3x naszkicuj wykres funkcji g (x ) = (x − 3)4 + 3(x − 3) + 2 .


PIC


Funkcja f określona jest wzorem  4 3 2 f (x) = 4x − 4x − 9x + x+ 2 .

  • Znajdź punkt przecięcia wykresu funkcji f z osia Oy .
  • Znajdź, o ile istnieją, punkty przecięcia funkcji f z osia Ox .
  • Wyznacz te argumenty, dla których funkcje f (x) i funkcja g(x) = 7x 2 − 15x + 2 przyjmują tę samą wartość.